Haberler

LATERİTLER (KALINTI YATAKLARI)

MADEN YATAKLARI

MAGMATİK YATAKLAR

YÜZEY AYRIŞMASINA BAĞLI YATAKLAR

SEDİMANTER YATAKLAR

LATERAL SEGRAGASYON YATAKLARI

METAMORFİK KÖKENLİ MADEN YATAKLARI

Yüzey Ayrışmasına Bağlı Maden Yatakları

  • KALINTI (REZİDÜEL) YATAKLAR
  • SÜPERJEN ZENGİNLEŞME YATAKLARI
  • KARSTİK YATAKLAR

1.TANIM

 

Kalıntı yatakların oluşumunda en önemli evre lateritin oluşmasıdır. Fe, Mg ve Al’ ca zengin kayaçların, sıcak ve nemli iklimlerde ayrışması ile ortaya çıkan kırmızı renkli, toprağımsı görünümlü, az-çok silisli, demir ve alüminyum hidroksitler ve kil mineralleri içeren oluşuma Laterit adı verilir.

 

  1. OLUŞUMU

Oluşum nedenleri yer kabuğunun üzerinde atmosfer veya hidrosferdeki olaylara yani dış kökenli olaylara bağlı olarak gelişen yataklardır. Fe, Ni, Co, Al, Mn yatakları kalıntı olarak gelişirler. Ayrıca Asbest, manyezit, kil tuğla, kiremit toprakları (terraroza) sepiyolit vb. yataklar kalıntı yatakları olarak gelişirler.

Bu tür yataklar içinde belirli bir cevher yığışımına sahip olmayan olağan kayaçların tamamen dış etkenlerle ayrışıp faydasız unsur gruplarının ortamdan uzaklaşarak faydalı mineral ve elementlerin toplanmasıyla oluşan yataklardır. Bu yatakların oluşumuna etken 3 faktör vardır. Bunlar:

  • İklim,
  • Rölyef,
  • Ayrışmaya uğramış kayacın bileşimi.

 

Makale Sunusunun Tamamı için İndirebilirsiniz… Sunu İndir…

 

6 Haziran 2017 Makaleler ve Tezler
Hakkında Web Admin