Nihat ÜSTÜNBAŞ

ARİF NİHAT ÜSTÜNBAŞ ÖZGEÇMİŞ : 1957 Tokat doğumlu
ÖĞRENİM:
1977-1983 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1974-1976 Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Fizik-Kimya-Biyoloji Bölümü (son sınıf terk)
1971-1973 Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi
1969-1971 Tokat Merkez Ortaokulu
1964-1969 Tokat İbni Kemal İlkokulu
ÇALIŞMA HAYATIM:
1977- İşe başlama Ankara Topraksu 4. Bölge Müdürlüğü Zemin Mekaniği Laboratuvarı (Laborant)
1978-1985 İstanbul 3. Bölge Müdürlüğü ( Laborant)
1985-1990 İstanbul Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü Zemin Mekaniği, Toprak ve Su Laboratuvarı Jeoloji Mühendisi
1990-1993 İstanbul Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü Plan Proje Şube Müdürlüğü (Jeoloji Mühendisi)
1993-1999 İstanbul Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Etüt Proje Şube Müdürlüğü ( Jeoloji Mühendisi)
1999-2001 İstanbul Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü Plan Proje Şube Müdürü ( Şube Müdürü)
2001-2002 Yalova Köy Hizmetleri İl Müdürü ( İl Müdürü)
2002-2005 Antalya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü (Jeoloji Mühendisi)
2005-2006 Antalya İl Özel İdaresi (Jeoloji Mühendisi)- Emekli
ÇALIŞMA ALANLARIM:
• Gölet İnşaatlarında Jeolojik Kontrollükler,
• Gölet, Köprü, İnşaat Temel sondajları
• Su Kanalları, Kanalizasyon, yol, İçme suyu İsale hatları güzergâhı jeolojik, jeoteknik etütleri,
• Yeraltı suyu araştırma, Hidrojeolojik etütleri,
• Su sondaj Mühendisliği,
• Sondaj Şefliği,